Adakah Anda Tahu Cara untuk Melahirkan Kreativiti dalam orang Lain?
Adakah Anda Tahu Cara untuk Melahirkan Kreativiti dalam orang Lain?
Epstein Inventori Kompetensi Kreativiti untuk Pengurus (ECCI-m) v. 2.5.1, © 2008-2023, Dr. Robert Epstein  

Anda akan mengambil versi lengkap Epstein Inventori Kompentensi Kreativiti untuk Pengurus (atau ECCI-m), inventori ini merangkumi lapan jenis kemahiran yang diperlukan oleh pengurus untuk merangsang ekspresi kreatif pada orang lain. Walaupun direka untuk persekitaran perniagaan, ujian ini juga boleh membantu ibu bapa dan juga guru. Versi Bahasa Sepanyol boleh didapati di MisHabilidadesCreativas.com/gerentes, dan versi Bahasa Inggeris boleh didapati di MyCreativitySkills.com/managers. Ujian ini telah diuji secara empirik yang sah dengan sampel 1,337 pengurus,, terutamanya dari Amerika Syarikat dan Kanada

Ujian ini diperolehi lebih daripada 25 tahun dari makmal dan bidang penyelidikan dalam kreativiti oleh Dr. Robert Epstein (follow on Twitter at @DrREpstein), salah satu daripada pakar yang terkemuka di dunia dalam ekspresi kreatif melalui individu dan pengasas teori Generativity, yang formal, kreativiti teori empirik-disahkan. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai Teori Generativity dan penyelidikan yang berkaitan melalui buku yang diterbit oleh Dr Epstein ini, Cognition, Creativity, and Behavior: Selected Essays, atau melalui memuat turun ensiklopedia beliau Bab Daripada Kreativiti Ensiklopedia .

Kebanyakan orang dapat menyelesaikan ujian ini kurang daripada 15 minit, dan tiada jawapan yang betul atau salah. Pengguna hanya perlu memilih jawapan yang terbaik. Selepas anda menjawab soalan-soalan tersebut, anda akan diberi satu laporan terperinci mengenai skor anda berserta penjelasan. Ini hanya permulaan; sebaik sahaja anda tahu ECCI-m skor anda, terdapat banyak cara yang anda mungkin boleh digunakan untuk meningkatkan kemahiran pengurusan kreativiti anda. Empat puluh lapan permainan dan latihan yang direka untuk mengukuhkan kemahiran tersebut boleh didapati melalui buku yang ditulis oleh Dr Epstein, The Big Book of Creativity Games. Versi terpanjang dari buku, Creativity Games for Trainers, disediakan untuk jurulatih profesional.

Jika anda melakukan penyelidikan dan ingin mengumpul data mentah untuk kumpulan yang mengambil ujian ini - bagi perniagaan, kajian penyelidikan, aktiviti bilik darjah, atau tujuan lain - sila rujuk kami di Arahan Ujian Kumpulan (dalam bahasa Inggeris)

Jika anda berminat dalam meningkatkan output kreatif anda sendiri, anda mungkin mahu mengambil Inventori Kompetensi Kreativiti Epstein untuk Individu (ECCI-i), yang mengukur empat kompetensi teras yang penting bagi meluahkan kreatif dalam individu tersebut. Ujian boleh diakses secara percuma di MyCreativitySkills.com. (Versi ini adalah dalam bahasa Inggeris, tetapi versi Melayu akan disediakan tidak lama lagi.)

Kreativiti dalam keperluan organisasi tidak dibuat sembarangan. mekanisme-kreativiti boleh dijana terbenam ke dalam setiap dasar dan prosedur: insentif sistem, format mesyuarat, penilaian, penstrukturan matlamat, reka bentuk pejabat, dan sebagainya. Latihan pengurusan adalah salah satu cara untuk merangsang kreativiti keseluruhan dalam organisasi.

Sebelum kita memulakan inventori, kami akan meminta anda beberapa soalan asas mengenai diri anda. Maklumat demografi akan dikumpulkan untuk tujuan penyelidikan sahaja dan segala maklumat akan dirahsiakan.

Bagi memastikan pemarkahan yang tepat, pastikan anda mengisi jawapan di semua tempat kosong yang disediakan!

*Maklumbalas Diperlukan

*Ijazah tertinggi:
Tiada
Sekolah Menengah
Diploma/Ijazah Vokasional
Sarjana Muda
Sarjana
Doktor Falsafah
*Bangsa/Etnik:
Cina
India
Punjabi
Melayu
Orang asli
Lain-lain
*Jantina:
Lelaki
Perempuan
Lain-lain
*Persekitaran Kreatif:
Perniagaan
Bukan-Untung
Sekolah
Rumah
Lain-lain

Bagi setiap soalan berikut, pilih jawapan yang paling bersesuaian dengan anda.


*1. Saya menyusun semula barang-barang di pejabat saya secara kerap.
Setuju             Tidak Setuju


*2. Saya tidak nampak sebarang nilai dalam menyediakan latihan untuk pekerja di luar daripada kepakaran mereka.
Setuju             Tidak Setuju


*3. Saya menyediakan ruang umum di tempat kerja saya untuk menggalakkan pelbagai kumpulan orang untuk berinteraksi.
Setuju             Tidak Setuju


*4. Saya menggalakkan kakitangan supaya tidak takut pada kegagalan.
Setuju             Tidak Setuju


*5. Saya menyediakan banyak ruangan untuk bertulis di tempat kerja saya untuk menggalak kakitangan merakam dan berkongsi idea-idea baru.
Setuju             Tidak Setuju


*6. Saya sering meletakan objek luar biasa di tempat kerja untuk menggalakkan pemikiran baru.
Setuju             Tidak Setuju


*7. Saya sentiasa merekodkan idea-idea baru saya sebaik ia timbul kepada saya.
Setuju             Tidak Setuju


*8. Apabila mewujudkan suatu kumpulan, saya mencari orang yang boleh menyumbang pelbagai kelebihan dan kemahiran.
Setuju             Tidak Setuju


*9. Saya biasanya menyediakan bekalan yang diperlukan untuk pekerja saya bagi mengembangkan idea-idea baru.
Setuju             Tidak Setuju


*10. Saya berwaspada supaya tidak mengkritik idea-idea baru yang disuarakan oleh pekerja.
Setuju             Tidak Setuju


*11. Apabila kakitangan saya memerlukan peralatan atau perisian untuk mengembangkan idea, saya biasanya membekalkannya.
Setuju             Tidak Setuju


*12. Saya menggalak ahli kumpulan untuk mengambil rehat bagi menyelesaikan masalah peribadi masing-masing.
Setuju             Tidak Setuju


*13. Saya sentiasa memuji pekerja yang menyuarakan idea-idea baru.
Setuju             Tidak Setuju


*14. Saya menggalakkan pekerja untuk mempelajari kemahiran kerja di luar tanggungjawab mereka.
Setuju             Tidak Setuju


*15. Saya suka membaca mengenai bidang di luar khusus saya.
Setuju             Tidak Setuju


*16. Kadang-kadang saya suka bekerja dalam keadaan amat kesukaran.
Setuju             Tidak Setuju


*17. Pekerja harus menyimpan bahan-bahan yang berkaitan dengan pekerjaan sahaja di tempat bertugas.
Setuju             Tidak Setuju


*18. Saya menggalakkan kakitangan untuk memperluaskan pengetahuan dan pengalaman mereka.
Setuju             Tidak Setuju


*19. Saya kadang-kadang mencabar orang lain yang mempunyai masalah tetapi tiada penyelesaian.
Setuju             Tidak Setuju


*20. Saya menyediakan masa yang diperlukan oleh pekerja saya untuk membangunkan idea-idea baru.
Setuju             Tidak Setuju


*21. Saya merasakan pekerja hanya perlu merakamkan idea terbaik sahaja.
Setuju             Tidak Setuju


*22. Saya menyedari dan memperakui pemikiran kreatif dalam penilaian pekerja.
Setuju             Tidak Setuju


*23. Saya menyediakan banyak peralatan untuk pekerja bagi merakam idea-idea baru.
Setuju             Tidak Setuju


*24. Apabila saya memberi tugasan, saya cuba untuk tidak menyatakan atau membayangkan sebarang sempadan prestasi.
Setuju             Tidak Setuju


*25. Apabila saya menubuhkan suatu pasukan kesukaan saya, saya jarang menukar ahlinya.
Setuju             Tidak Setuju


*26. Saya sering menggunakan teknik memainkan peranan untuk membantu merangsang idea-idea baru dalam mesyuarat.
Setuju             Tidak Setuju


*27. Saya menggalakkan kakitangan untuk melawat atau bekerja sementara di bidang lain dalam organisasi.
Setuju             Tidak Setuju


*28. Saya jarang mencatat idea-idea baru saya.
Setuju             Tidak Setuju


*29. Saya menyediakan kakitangan dengan latihan pengurusan tekanan untuk membantu mereka ketika waktu kesukaran.
Setuju             Tidak Setuju


*30. Saya kerap menukar pejabat atau meja lokasi pekerja saya.
Setuju             Tidak Setuju


*31. Saya menyediakan pekerja saya dengan peralatan dan perisian yang diperlukan untuk mengembangkan idea-idea baru.
Setuju             Tidak Setuju


*32. Saya sentiasa menukar keahlian setiap kumpulan kerja.
Setuju             Tidak Setuju


*33. Saya percaya ruang kerja haruslah dihiasi sekerap yang mungkin.
Setuju             Tidak Setuju


*34. Saya hanya memberikan tugasan yang boleh saya menyiapkan.
Setuju             Tidak Setuju


*35. Saya menyediakan tempat-tempat khas di mana pekerja boleh menjadi lebih kreatif.
Setuju             Tidak Setuju


*36. Saya menggalakkan pekerja untuk mengambil kursus-kursus di luar bidang kepakaran mereka.
Setuju             Tidak Setuju


*37. Saya jarang menukar pejabat atau lokasi meja pekerja saya.
Setuju             Tidak Setuju


*38. Saya menggalakkan pekerja untuk merekodkan sebanyak mungkin idea baru mereka.
Setuju             Tidak Setuju


*39. Saya meluangkan sedikit masa setiap hari untuk kakitangan saya bagi tujuan untuk mengembangkan idea-idea baru.
Setuju             Tidak Setuju


*40. Saya menggalakkan pekerja untuk menyuarakan sebarang pendapat baru yang mungkin mereka ada untuk organisasi.
Setuju             Tidak Setuju


*41. Saya menyediakan bantuan kepakaran yang diperlukan oleh pekerja saya untuk mengembangkan idea-idea baru.
Setuju             Tidak Setuju


*42. Apabila idea pekerja mempunyai nilai, saya memberikan pengiktirafan khas atau ganjaran.
Setuju             Tidak Setuju


*43. Saya sering memberi tugasan yang sukar dan menetapkan matlamat yang tinggi (ambisius).
Setuju             Tidak Setuju


*44. Saya membenarkan kakitangan saya mengemukakan cadangan tanpa identiti.
Setuju             Tidak Setuju


*45. Saya biasanya menyediakan pekerja saya dengan sokongan kakitangan yang mereka perlukan untuk membangunkan idea-idea baru.
Setuju             Tidak Setuju


*46. Dikala idea-idea baru yang dibentangkan di suatu mesyuarat, ahli-ahli kumpulan perlu mempertahankan kehakiman.
Setuju             Tidak Setuju


*47. Saya meluangkan masa setiap hari untuk memikirkan idea-idea baru.
Setuju             Tidak Setuju


*48. Apabila seorang memberikan idea yang saya tidak menyukai, saya memberitahu mereka.
Setuju             Tidak Setuju