คุณมีทักษะที่จำเป็นในการแสดงออกด้านการสร้างสรรค์หรือไม่?
คุณมีทักษะที่จำเป็นในการแสดงออกด้านการสร้างสรรค์หรือไม่?
คุณมีทักษะที่จำเป็นในการแสดงออกด้านการสร้างสรรค์หรือไม่? (ECCI-i) v. 2.4.1, © 2007-2023, Dr. Robert Epstein  

คุณจะได้ทำแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ของ แบบวัดสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์ของเอพสไตน์ (หรือ ECCI-i) แบบวัดนี้จะวัดทักษะทั้งสี่ด้านที่จะช่วยให้บุคคลได้แสดงสมรรถนะในการสร้างสรรค์ของพวกเขา เพื่อให้แบบวัดมีความสมบูรณ์ทางวิทยาศาสตร์จึงได้มีการใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรจำนวน 13,000 คน จาก 47 ประเทศ นอกจากนี้ แบบวัดยังได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ดังนี้ อังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, จีน, and อาหรับ.

แบบวัดนี้เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยด้านการสร้างสรรค์ในห้องปฏิบัติการและภาคสนามมานานกว่า 25 ปี โดย ดร.โรเบิร์ต เอพสไตน์ Dr. Robert Epstein (ติดตามทางทวิตเตอร์ @DrREpstein), หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกด้านการแสดงออกด้านการสร้างสรรค์รายบุคคล และผู้พัฒนาทฤษฎีเจเนอร์เรทิวิที (Generativity) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เรียนรู้จากรูปแบบประสบการณ์ที่มีคุณค่าในด้านการสร้างสรรค์ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีเจเนอร์เรทิวิที (Generativity) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหนังสือของ ดร.เอพสไตน์ ได้ที่, Cognition, Creativity, and Behavior: Selected Essays, หรือดาวน์โหลดงานจาก บท from the Encyclopedia of Creativity.

คนส่วนมากสามารถทำแบบทดสอบนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 10 นาที แบบวัดนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด เพียงแค่เลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดเท่านั้น หลังจากที่คุณตอบคำถาม คุณจะได้รับรายงานผลคะแนนและคำอธิบายความหมายของคะแนนที่ได้รับ ซึ่งสิ่งนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น: เมื่อคุณรู้คะแนน ECCI-I scores แล้ว จะมีหนทางมากมายที่คุณอาจต้องใช้ความพยายามเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการสร้างสรรค์ โดยสามารถค้นหาเกมส์และแบบฝึกหัดจำนวน 48 รูปแบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะได้ในหนังสือของ ดร.เอพสไตน์, The Big Book of Creativity Games ซึ่งรวมถึงแบบวัดสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์ของเอพสไตน์ (ECCI-i) ฉบับย่อในรูปแบบแบบผู้ตอบตรวจให้คะแนนเอง

หากคุณกำลังทำงานวิจัยและอยากรวบรวมข้อมูลดิบสำหรับกลุ่มที่กำลังจะทำแบบวัดนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ, การศึกษางานวิจัย, กิจกรรมในห้องเรียน, หรือจุดมุ่งหมายอื่นๆ กรุณาดูที่ Group Testing Instructions ของเรา

หากคุณเป็นผู้จัดการ, อาจารย์, คุณพ่อคุณแม่, หรือที่ปรึกษา, คุณอาจจะต้องทำแบบวัด manager's version of the ECCI ซึ่งจะดูทักษะทั้ง 8 ด้านที่จะช่วยให้คุณสามารถล้วงเอาการสร้างสรรค์ในผู้อื่นได้

ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการแบบวัด เราจะถามคำถามสักเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวคุณเอง การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านงานวิจัยเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างแน่นหนา

เพื่อให้มั่นใจว่าการให้คะแนนมีความถูกต้อง ต้องแน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลในช่องว่างอย่างครบถ้วน!

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
*การศึกษาระดับสูงสุด:
ไม่ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาลัยระบบ 2 ป
ปริญญาตร
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
*เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์:
คนเอเชีย
อื่นๆ
*เพศ:
ชาย
หญิง
อื่นๆ

สำหรับคำถามแต่ละข้อ ให้เลือกคำตอบที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ดีที่สุด.


*1. เมื่อฉันตั้งเป้าหมายให้กับตนเอง ฉันต้องแน่ใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*2. ฉันพยายามพบเจอคนหรือเพื่อนร่วมงานใหม่ทุกครั้งที่มีโอกาส
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*3. ฉันบันทึกไอเดียใหม่เมื่อฉันพร้อมที่จะใช้มันเท่านั้น
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*4. ฉันเผื่อเวลาในทุกวันไว้คิดหาไอเดียใหม่
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*5. ฉันมักอ่านนิตยสารหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆในหัวข้อที่หลากหลายเสมอ
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*6. บางครั้งฉันพยายามแก้ไขปัญหาที่ปกติแล้วไม่มีทางแก้ได้
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*7. ฉันไม่กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*8. ฉันมักอ่านนิตยสารหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในมุมที่ฉันเชี่ยวชาญเท่านั้น
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*9. เมื่อฉันตั้งเป้าหมาย ฉันต้องแน่ใจว่าเป้าหมายนั้นท้าทายและไม่ตายตัว
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*10. ฉันไม่ชอบทำงานที่มีปัญหายุ่งยาก
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*11. บางครั้งเมื่อคิดอะไรไม่ออกฉันมักเปลี่ยนบรรยากาศ
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*12. ฉันมักใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้เป็นประจำ
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*13. ฉันมีสถานที่พิเศษสำหรับใช้ความคิด
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*14. บางครั้งฉันค้นหาคนที่ไม่ธรรมดาและแตกต่างเพื่อช่วยกระตุ้นความคิด
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*15. ฉันมักปรับเปลี่ยนการตกแต่งสถานที่ทำงานเป็นประจำ
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*16. ฉันมักอ่านหนังสือในหัวข้อที่อยู่นอกเหนือความเชี่ยวชาญของฉันเสมอ
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*17. ฉันจัดการกับความเครียดได้ค่อนข้างดี
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*18. การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นเรื่องสำคัญสำหรับฉัน
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*19. บางครั้งฉันใช้ฝันกลางวันเป็นแหล่งสร้างของไอเดียใหม่
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*20. ฉันชอบทำงานที่มีปัญหายุ่งยากในบางครั้งบางคราว
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*21. บางครั้งฉันวางสิ่งของที่ไม่ธรรมดาหรือแปลกใหม่บริเวณสถานที่ทำงานเพื่อกระตุ้นความคิด
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*22. เมื่อเกิดไอเดียใหม่ฉันมักบันทึกมันไว้เสมอ
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*23. ฉันไม่กลัวการล้มเหลว
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*24. บางครั้งฉันใช้ความฝันเป็นแหล่งสร้างของไอเดียใหม่
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*25. ฉันจัดเปลี่ยนที่วางสิ่งของในสถานที่ทำงานเป็นประจำ
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*26. ฉันมักวางอุปกรณ์สำหรับการบันทึกไว้ที่ข้างเตียงนอนตอนกลางคืนเสมอ
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*27. บางครั้งฉันเลือกเรียนในหัวข้อที่ฉันไม่มีความรู้ในด้านนั้นเลยนเลย
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย


*28. ฉันแทบจะไม่เคยจัดเปลี่ยนที่วางสิ่งของในบริเวณที่ทำงานของฉัน
เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย